CÍL

Podmínky  v území, za kterých byl ÚPZ Kamenný vrch II – Nový Lískovec  v roce 1997 pořízen, se změnily a dnešní požadavky na rozvoj bytové zástavby vyplývají z následně pořízené urbanistické studie Kamenný vrch II z roku 2009 – územně plánovací podklad, vložený do evidence územně plánovací činnosti dne 30. 6. 2009 s ověřením aktuálnosti dne 1. 7. 2016.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zahájení procesu zrušení Územního plánu zóny Kamenný vrch II– Nový Lískovec bylo odsouhlaseno usnesením č.ZM8/184 na  Z8/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 16. 6. 2020.

DOKUMENTACE