CÍL ZMĚN

Jednotlivé cíle změn jsou uvedeny v rámci jejich OBSAHU

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/16 zasedání konaném dne 21. 4. 2020 schválilo návrh na vyčlenění vybraných změn RP MPR a vyplývajících změn ÚPmB k přednostnímu samostatnému postupu pořízení, změny byly vyčleněny ze souboru změn RP MPR vybraných ke zkrácenému postupu pořízení vyplývajících změn ÚPmB.

Souběžně pořizované změny ÚPmB – Návrh pro veřejné projednání

DOKUMENTACE

Veřejná vyhláška, č.j. MMB/0275525/2020   

VÝROK
ODŮVODNĚNÍ