CÍL ZMĚN

RP6/12

Změna nově řešící zástavbu jižní části předmětného bloku se zohledněním skutečnosti, že dům Bratislavská 1, který měl být dle RP odstraněn v souvislosti s uvažovaným rozšířením ulice Bratislavské, byl rekonstruován, a tak de facto v území stabilizován. Současně bude prověřena možnost místo objektu s funkcí smíšenou jádrovou, který je v RP navržen na nároží ulic Příkop – Bratislavská (označen „A“), umístit monofunkční parkovací objekt.

RP7/12

Změna prověřující možnost nově vyřešit zástavbu nároží ulic Příkop – Milady Horákové, a to se zohledněním skutečnosti, že dům Příkop 2a, který měl být dle RP odstraněn kvůli rozšíření veřejného prostranství ulice Příkop, byl rekonstruován, a tak de facto v území stabilizován.

RP 8/12

Změna upravující řešení RP se zohledněním aktuálního stavu a reálného výhledu využívání jednotlivých funkčních ploch a z hlediska souladu RP s podobou Územního plánu města Brna po pořízených změnách.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

ZÁMĚR na pořízení změn RP byl schválen na Z6/018 Zastupitelstva města Brna konaného dne 9. října 2012.

DOKUMENTACE