CÍL ZMĚNY

Zpřesnění územních podmínek, tj. stanovení podrobných funkčních a prostorových regulativů pro vymezení pozemků a umístění staveb dle návrhu oceněného 1. místem v ideové architektonicko-urbanistické soutěži „Park Rooseveltova v Brně“ vyhlášené statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-střed.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

OBSAH ZMĚNY RP MPR 1/18 – Rooseveltova byl schválen usnesením č. ZM7/3913   na Z7/40. zasedání  Zastupitelstva města Brna konaném dne 19. 6. 2018. 

DOKUMENTACE