Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna pořizuje Změny regulačních plánů samostatně.

Změny RP zahájené před 1. 1. 2018 jsou pořizovány standardním postupem pořízení, zatímco změny RP zahájené po 1. 1. 2018 jsou pořizovány zkráceným postupem pořízení (není nutno zpracovávat Zadání a konat společné jednání).


Změny RP Městské památkové rezervace Brno