Kraví hora je důležitou plochou parku v Brně, nachází se v městské části Brno-střed. Změna společensko-ekonomických podmínek a vlastnických vztahů podnítila investorský zájem o nové využití pozemků, negativní vliv na stav této plochy měl tehdejší způsob využívání areálu VUT.  Zároveň sílil tlak občanů na záchranu zdejšího přírodního prostředí a vytvoření veřejně přístupných rekreačních ploch. To byly hlavní důvody pro zpracování Územního plánu zóny.

schváleno: r. 1998 , zpracovatel: Ing. arch. Balabánová

Úplné znění k datu 11. 11. 2010.


Textová část
Grafická část