Základní informace

Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.

schváleno: r. 1998, zpracovatelé: Ing. arch Šrubař, Ing. arch. Klement, Ing. arch. Rusín, Ing. arch. Wahla

Úplné znění  k datu 11. 11. 2010.


S regulačním plánem se můžete seznámit níže

DOKUMENTACE


Doplňující informace