Řešené území se nachází v městských částech Brno-Bystrc a Brno-Žebětín, z větší části je ohraničeno urbanistickými bariérami – komunikacemi a stávajícími objekty. Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území, ve kterém převažuje obytná funkce,  dále funkce smíšená, veřejné vybavenosti, rekreace a zeleně.