Základní informace

Regulační plán byl pořízen pro podrobnější regulaci území.

schváleno: r. 2000, zpracovatelé: Ing. arch. Fixel, Ing. arch. Pech

Úplné znění k datu 2. 2. 2001.


S regulačním plánem se můžete seznámit níže