Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna zařazuje a pořizuje změny ÚPmB na návrh občanů města a právnických osob Brna v tzv. souborech. Soubory změn jsou zpracovávány po jednotlivých letech.

PŘEHLED SOUBORŮ ZMĚN ÚPmB:

  • 40. soubor (bude řešen v připravovaném ÚPmB) 
  • 44. soubor (bude řešen v připravovaném ÚPmB)