CÍL ZMĚN

Jednotlivé cíle změn jsou uvedeny v rámci jejich OBSAHU

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/16 zasedání konaném dne 21. 4. 2020 schválilo návrh na vyčlenění vybraných změn RP MPR a vyplývajících změn ÚPmB k přednostnímu samostatnému postupu pořízení, změny byly vyčleněny ze souboru změn RP MPR vybraných ke zkrácenému postupu pořízení a vyplývajících změn ÚPmB.

Souběžně pořizované změny RP MPR Brno vybrané ke zkrácenému přednostnímu samostatnému postupu pořízení – Návrh pro veřejné projednání.

DOKUMENTACE