CÍL ZMĚNY

Prověřit možnost změny funkčního typu ploch veřejné vybavenosti ze zdravotnictví (OZ) na školství (OS) nebo všeobecný veřejný účel (O) za účelem vytvořit územně plánovací podmínky pro možnost umístění základní a mateřské školy.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z9/03. zasedání uskutečněném dne 13.12.2022 zahájení procesu pořízení zkráceným postupem jednotlivých změn Územního plánu města Brna, včetně jejich Obsahů.

DOKUMENTACE