CÍL ZMĚNY

Prověřit změnu využití „plochy zemědělského půdního fondu na plochy pro průmysl a případně jiné využití. S rozvojem těchto funkcí bude souběžně řešena dopravní obsluha území od Moravan i od ulice Vídeňské“.

ROZHODNUTÍ O ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU

Pokyny pro zpracování nového Návrhu byly schváleny usnesením č. ZM7/3079 Zastupitelstva města Brna na Z7/33. zasedání dne 7.11.2017.