CÍL ZMĚNY

Cílem změny ÚPmB je efektivní využití doposud nevyužitých ploch v původně periférní části centrální zóny města (plocha orientovaná západně podél třídy Generála Píky), evidované z části jako brownfield na zrušeném dobývacím prostoru královopolské cihelny a východní výspě bývalé královopolské strojírny.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/14 zasedání konaném dne 11. 2. 2020 schválilo zahájení procesu pořízení změny B5/19-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k.ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída Generála Píky, zkráceným postupem včetně Obsahu předmětné změny ÚPmB.

DOKUMENTACE