CÍL ZMĚNY

Změna ÚPmB má přispět k posílení významu města Brna stát se technologickým a vědeckým centrem evropského významu tím, že umožní výstavbu vědecko-výzkumného kampusu „Mendl Quarter“ včetně rozvoje bydlení a ubytování pro zaměstnance, stážisty a konzultanty. Jedná se o změnu celoměstského významu.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/24 zasedání konaném dne 6.2.2021 schválilo zahájení procesu pořízení změny B5/19/2021-CM – MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k.ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída Generála Píky, zkráceným postupem včetně Obsahu předmětné změny ÚPmB.

DOKUMENTACE