CÍL ZMĚNY

Vytvoření územních podmínek pro rozšíření stávajícího lesního pohřebiště v Soběšicích.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/10 zasedání konaném dne 5. 11. 2019 schválilo zahájení procesu pořízení změny B4/19 -CM  MČ Brno-sever, k.ú. Soběšice – rozšíření lesního hřbitova, zkráceným postupem včetně Obsahu předmětné změny ÚPmB.

DOKUMENTACE