CÍL ZMĚNY

Prověřit možnost využití funkčních ploch zemědělského půdního fondu a ploch veřejné vybavenosti-školství pro bydlení (výstavba RD) a možnost využití funkční plochy zemědělského půdního fondu pro veřejnou vybavenost-školství za účelem vybudování hřiště pro základní školu.

ROZHODNUTÍ O ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU

Pokyny pro zpracování nového Návrhu byly schváleny usnesením č. ZM7/3170 Zastupitelstva města Brna na Z7/34. zasedání dne 12.12.2017.

DOKUMENTACE