CÍL ZMĚNY

Vytvoření územních podmínek pro možné dopravní napojení stávající plochy z ulice Rekreační a zohlednění koordinace jednotlivých záměrů (nástupní prostor do ZOO, MŠ, DPS a Paracentra Fenix) v navazujícím území (ulice Rekreační a Ondrova).

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/10 zasedání konaném dne 1. 10. 2019 schválilo zahájení procesu pořízení změny B3/19 -CM  MČ Brno-Kníničky, k.ú. Kníničky – lokalita Ondrova – Rekreační, zkráceným postupem včetně Obsahu předmětné změny ÚPmB.

OBSAH ZMĚNY B3/19 -CM byl schválen usnesením Zastupitelstva města Brna   Z8/10 na zasedání konaném dne 1. 10. 2019.

DOKUMENTACE