CÍL ZMĚNY

Prověřit možnost změny funkčních ploch na základě závěrů ze zpracovaných územních studií – “Zbrojovka – širší vztahy” (zpracovatel Atelier ERA, 12/2012) a “Nová Dukelská – územně technické prověření“ (zpracovatel Atelier ERA, 03/2014) s cílem vytvořit podmínky pro revitalizaci brownfieldů bývalé Zbrojovky a motorárny Zetoru a vybudování nové městské čtvrti.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

ZÁMĚR pořízení změny B3/15-CM byl schválen v rámci 41. souboru změn usnesením č. ZM7/0127  Zastupitelstva města Brna na Z7/03. zasedání dne 10.02.2015.

Dne 20.06.2017 bylo usnesením č. ZM7/2534 Zastupitelstva města Brna na Z7/29. zasedání odsouhlaseno samostatné pořízení změny B3/15-CM.

ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ

ZADÁNÍ 41. a 42. souboru změn bylo schváleno usnesením č. ZM7/1088 Zastupitelstva města Brna na Z7/16. zasedání dne 15.03.2016. 

DOKUMENTACE