CÍL ZMĚNY

Prověřit možnost změny části nestavebních volných stabilizovaných funkčních ploch městské zeleně (funkční typ ZO ostatní městská zeleň) na plochy stavební, návrhové s funkčním využitím pro účely řešení deficitu parkování v oblasti sídlištní zástavby Starý Lískovec při ulicích Kyjevská a Labská. Záměrem je vybudovat dvě veřejná parkoviště na dosud nezpevněných volných plochách mezi okrajovou částí sídliště Starý Lískovec a dálničním přivaděčem (silnice I/23, ul. Bítešská) s kapacitou při ul. Kyjevská: 135 stání (včetně 6 míst pro imobilní), při ul. Labská 126 stání (včetně 6 míst pro imobilní). Jedná se o změnu celoměstského významu.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/18 zasedání konaném dne 16. 6. 2020 schválilo zahájení procesu pořízení změny Územního plánu města Brna B2/2020-CM, MČ BRNO-STARÝ LÍSKOVEC, k.ú. Starý Lískovec, lokalita Kyjevská, Labská , zkráceným postupem včetně Obsahu předmětné změny ÚPmB.

DOKUMENTACE