CÍL ZMĚNY

Cílem změny je v rámci areálu BVV prověřit změnu hranic stávajících funkčních ploch Územního plánu města Brna a vytvořit tak územní podmínky na výstavbu multifunkční haly pro 12 0000 diváků ke konání sportovních a kulturně společenských akcí. Jedná se o změnu celoměstského významu, neboť multifunkční hala bude využívaná širokou veřejností.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

OBSAH ZMĚNY B2/19 -CM byl schválen usnesením Zastupitelstva města Brna  Z8/07 na zasedání konaném dne 18. 6. 2019.

DOKUMENTACE