CÍL ZMĚNY

Vytvoření územních podmínek pro realizaci návrhu oceněného 1. místem v ideové architektonicko-urbanistické soutěži “Park Rooseveltova v Brně” vyhlášené statutárním městem Brnem (Městskou částí Brno-střed). Předmětem řešení je dostavba štítové zdi objektu Rooseveltova 565/4, vymezení plochy pro podzemní garáže v jižní části parku.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

OBSAH ZMĚNY B2/18-RP byl schválen usnesením č. ZM7/3912 Zastupitelstva města Brna na Z7/40. zasedání dne 19. 6. 2018.

Souběžně je pořizována (rovněž zkráceným postupem) změna Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno pod označením RP MPR 1/18 – Rooseveltova.

DOKUMENTACE