V této sekci jsou uvedeny Změny ÚPmB, které byly rozhodnutím Zastupitelstva města Brna ukončeny v letech 2018 a 2019, a dále soudně zrušená Opatření opatření obecné povahy či jejich části.

PŘEHLED UKONČENÝCH ZMĚN ÚPmB:

 • Změny ÚPmB vyplývající z řešení změn RP MPR Brno-2016
 • Změna ÚPmB vyplývající z řešení změn RP MPR Brno-2016: B1/17-RP ul. Pekařská, Anenská, k.ú. Staré Brno
 • P019, B28/07-II, B1/15-CM, B6/14-CM, A8/15-CM, AB10/15-CM, AB11/15-CM, AB12/15-CM, AB188/15-0, A189/15-0, A190/15-0, A191/15-CM, A221/15-0
 • B171/15-0 (změna ÚPmB byla rozhodnutím ZMB ukončena, ale souběžně byla zahájena změna ÚPmB B5/18-CM zkráceným postupem pořízení)

PŘEHLED SOUDNĚ ZRUŠENÝCH OOP ČI JEJICH ČÁSTÍ:

 • Opatření obecné povahy č. 1/2009 (účinnost od 27. 6. 2009)
  Změny Územního plánu města Brna 2006-I – 22. soubor a změna B30/03-II
   
  • v části dílčí změny B15/06-I a současně i vymezení veřejně prospěšné stavby VPS15/06-I
 • Opatření obecné povahy č. 2/2014 (účinnost od 23. 7. 2014) 
  Změna Územního plánu města Brna – zrušení části regulativů Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů – Zvláštních podmínek využití území pro oblast Brněnské průmyslové zóny Černovické terasy
 • Opatření obecné povahy č. 3/2014 (účinnost od 14. 8. 2014)
  Změna Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“